dorpslandgoed

leven in verbinding

Waarom een nieuw Landgoed?

Het dorpslandgoed is ons antwoord op de ‘moderne’ samenleving die uit teveel losse stukken bestaat en te weinig samenhang vertoont. Dat heeft ons aangezet om een nieuwe generatie landgoederen te stichten, waarvan ‘t Eemgoed als eerste is gerealiseerd!

De oude landgoederen inspireren ons. Door de schoonheid en de samenhang van mens en natuur, generaties lang! Dat voorbeeld hebben we omgezet naar een praktisch concept voor deze tijd en we noemen het dorpslandgoed

Sant & Solange Ruyter – initiatiefnemers van dorpslandgoed ’t Eemgoed

Wat zijn waarden in een mensenleven?

Als ambtenaar of bestuurder...

...zoek je wellicht naar meer ruimtelijke, sociale en culturele kwaliteit in de regio, voor jong én oud!

Voor 'gewone' mensen, zoals jij en ik...

...die verlangen naar méér samenhang in het dagelijkse leven tussen wonen, je voedsel, je buren en de natuur.

Als financier of investeerder...

...weet je wat investeren is. Maar verlang je niet naar een onvergetelijk rendement, zoals een hoge levenskwaliteit voor de generatie(s) na jou?

Het 1e dorpslandgoed

Het ruimtelijk ontwerp van ‘t Eemgoed strekt zich uit over 7 hectaren met 10 landschapskamers, 8 zogenaamde longhouses voor 82 woningen, een ruim gemeenschapshuis van 750 m2, gelegen naast 50 hectaren nieuwe natuur van Staatsbosbeheer, in Flevoland, gemeente Almere, Oosterwold.

Projectontwikkeling

De projectontwikkeling heeft onder turbulente omstandigheden plaatsgevonden: een mondiaal uitgeroepen pandemie en een oorlog in Oost Europa. Oplopende kosten van materialen en arbeid evenals bezuinigingen en vertragingen waren het gevolg. 

Het bijzondere ontwerp van de woningen en het landschap bleek op onderdelen nogal complex in de uitvoering ervan, met een langere doorlooptijd als gevolg.

De volledige Eemgoed realisatie loopt van 2017 tot 2024.

Weerbarstige realiteit

Dát ‘t Eemgoed er staat is een enorme prestatie. Het heeft veel gevraagd van alle betrokken partijen, van ons en van de 82 huishoudens. Zij leven zo’n twee jaar in een bouwput, omdat het landschappelijk werk nog niet gereed was bij de oplevering van de woningen. 

Volgende dorpslandgoederen zullen ook op hún wijze complex zijn, omdat elke locatie uniek is en een eigen ontwerp vraagt. We werken daarom met de meest ervaren partijen samen, die evenals wij blijk geven van vasthoudendheid en ambitie.

Wat ons drijft

Met een ambitie als de onze heb je een lange adem nodig én een dikke huid, op momenten. Wij kunnen dit werk volhouden omdat we een horizon van 100 jaar voor ogen hebben. Wat ons drijft is de vraag ~ Hoe hoe ziet de wereld eruit voor de (klein)kinderen van onze kinderen en hun vrienden

Wat kunnen wij vandaag doen om hier vorm aan te geven? Dat is wat ons drijft. 

Tussen 2010 en 2016 verrichtten we meerdere haalbaarheid studies, onder andere in samenwerking met Natuurmonumenten Gelderland en een dienst van het ministerie van Economische Zaken. Om uiteindelijk in 2017 in Flevoland ‘t Eemgoed te stichten.

Voor de komende tien jaar verwachten we nog enkele dorpslandgoederen te kunnen stichten. Dus ná ‘t Eemgoed volgt een 2e, 3e en 4e dorpslandgoed…

Architectuur met vele gezichten... longhouses tallhouses freehouses

Dé dorpslandgoed essentie kent vele verschijningsvormen, met hoge of lage woondichtheden, met middelhoogbouw, longhouses en zelfs vrijstaande woningen. Zolang de verbinding met de aarde en elkaar goed is ontworpen, staat er een dorpslandgoed.

De ruimtelijke opgaven voor ’t Eemgoed, impliceerde koopwoningen. Wij zien goede kansen voor een dorpslandgoed onder huur en pacht.

Een dorpslandgoed kan op 5 op 50 op 500 hectaren...

Een landgoed heeft als kenmerk dat het is ingebed in de natuur en dat het de potentie heeft om in hoge mate een samenhangende leefomgeving te zijn voor mensen, dieren en planten. Die kwaliteit is schaalbaar denken, vanaf 5 tot enkelen honderden hectaren.

Dorpslandgoed ‘t Eemgoed kent een lage woondichtheid van 12 woningen per hectaren en telt 82 woningen op 7 ha.

De initiatiefnemers

Wij, Sant & Solange Ruyter, zijn partners in leven en werk. Zo begon ons werk in 2010, gedreven door een persoonlijk ideaal om meer in verbinding te leven, samen mét onze kinderen en geestverwanten. 

We hebben het concept ontwikkeld tot een haalbaar plan, om eind 2016  de eerste stap te zetten die geleid heeft tot ‘t Eemgoed.

Het concept brengen we onder in de Stichting Dorpslandgoed. Onze ervaringen en ambitie beschrijven we in een whitepaper. 

De initiatiefnemer en de stichting Dorpslandgoed

Ja, we hebben een lange adem. Vanaf 2010 hebben wij het concept dorpslandgoed tot een haalbaar plan gevormd en getoetst in meerdere haalbaarheidsstudies om in 2016 tot het eerste dorpslandgoed ‘t Eemgoed te  komen.

Ons werk ontstond door een persoonlijk ideaal. En dat is goed  gelukt, in de vorm van een landgoed opzet met het karakter van een ecodorp. Wij zijn klaar voor de volgend stap.

We hebben het concept ondergebracht in de Stichting Dorpslandgoed en de ervaringen en ambitie neergelegd in de Dorpslandgoed Whitepaper.

Wist je dat...