Het eerste
dorpslandgoed

Op ’t Eemgoed zijn bomen, tuinen, akkers, gaarden, weiden je leefomgeving. Samen met je buren, gezinnen, stellen, singles ben je de nieuwe landgoedeigenaar. Mensen die graag betrokken te zijn bij hun leefomgeving.

De taludwoning ís
het landschap

Je Eemgoed woning is comfortabel, levensloop bestendig én het landschap loopt door tot op het dak van je longhouse. Compacte woningen met gedeelde voorzieningen voor je privé, werk- en landgoedleven in het Eemhuis.

Een rijk
landgoed leven

Een veelheid aan talenten van bewoners op het dorpslandgoed ’t Eemgoed is een gegeven. Dat maakt veel mogelijk, voor kinderen én ouderen. Van ambachtelijke, kunstzinnige tot aan maatschappelijke en cognitieve vaardigheden.

't Eemgoed in het
nieuwe Nederland

Flevoland, Oosterwold, ooit was het de Zuiderzee. Door de ruimtelijke vernieuwing is het een nieuw Nederland geworden, met ’t Eemgoed als grootste project, gelegen in de oksel van 50 hectaren nieuwe natuur van Staatsbosbeheer.

De mate waarin de overheid zich terugtrekt en een faciliterende rol speelt, is op deze schaal uniek voor Nederland. Het is een dun bebouwd gebied en biedt landelijk wonen stadslandbouw. 

Een nieuwe generatie landgoederen

Met ’t Eemgoed is een nieuwe generatie landgoederen geïntroduceerd, met de kwaliteit van een samenhangende omgeving. Denk aan de kringlopen van de natuur, dieren, planten en de generaties van bewoners die zullen komen. 

Op ‘t Eemgoed zijn er twee zogenaamde hoofdmomenten. In het oosten staat ‘t Eemhuis aan de entreezijde inclusief een waterpartij. Het tweede hoofdmoment in het westen is een klein schiereiland, waar rust en de zuivering van het water centraal staat.

Tien 'kamers' voor
stadslandbouw

De longhouses, ‘t Eemhuis en ‘t Eempad vormen de structuur van het landgoed. Zo ontstaan er tien landschapskamers voor stadslandbouw.

Denk aan kamers voor fruitgaarden, moestuinen, bloemenweiden, dierenweiden, speelweiden en meer. De invulling of wijziging van een kamer kan in de loop der tijd, afhankelijk van de behoefte van de bewoners.

Het beheer van de landschapskamers is onder leiding van de bewoners zelf, de nieuwe landgoedeigenaren. 

Het Eemhuis als
gemeenschapshuis

Het Eemhuis is het hart van t Eemgoed. Dit is het gebouw waar een deel van het privé, werk- en landgoedleven kan plaatsvinden. 

Het gebouw staat bewust in een andere richting dan de longhouses. Het ligt open in het landgoed. Je kijkt er in het midden (en van binnenuit) geheel doorheen. Het is open en omhullend tegelijkertijd en via het Eempad bereik je de woningen. 

Zo is het Eemhuis het vanzelfsprekende begin én het einde van ‘t Eemgoed.

 

Woningen verborgen
ín het landschap

Met het zicht op het landschap ontvouwt de woning zich door middel van een volglazen hoge gevelwand als één snede in het landschap. 

De glazen gevels hebben allen een oriëntatie op het zuiden, zuidwesten of het westen en gebruiken optimaal de passieve zonnewarmte.

De woning entree
met een intieme patio

Een longhouse biedt toegang tot de woningen middels een patio, die naast een voordeur ook direct van buiten toegang geeft tot de berging of bijkeuken.

De patio heeft voldoende maat om een bakfiets te parkeren. Naast de verzonken patio’s zorgen ook smallere uitsnedes voor daglichttoetreding. In deze diepe uitsnedes loopt het terrein weer naar beneden. Hierdoor ontstaat een uniek venster waar beplanting tot onder het raam kan groeien.

De Eemgoed woning mét uitzicht

Alle Eemgoed woningen liggen met hun hoge glazen gevelwand op het zuiden tot zuidwesten. De relatief geringe diepte van de longhouses biedt ruim voldoende daglicht tot achterin de woning. 

Het contrast tussen de gesloten groene rug en de transparante glazen gevel creëert plekken in huis met geborgenheid en privacy, maar biedt tevens een onbelemmerd zicht op het landschap. 

Het talud van een longhouse is begroeid met hoge grassen en bloemen, en geschikt voor beplanting met klein fruit zoals aardbeien en bramen.

Eén type Eemgoed woning, in zes maten

‘t Eemgoed bestaat uit één type woning in de maten  S, S+, M, M+, L, en XL. Vanaf 60 m2 tot en met 150 m2. Er is een ingedeelde en een loft variant van elke woning. 

De ingedeelde variant kent een scheiding  tussen de woonkamer met open keuken en een aantal werk-, en slaapkamers aan de rugzijde.

De loft variant heeft één open leef- en slaapruimte en is op een aantal plaatsen af te scheiden met grote houten schuifdeuren. De badkamer en berging zijn afgescheiden in compacte volumes.

Voeg je header hier toe

Bewoners en hun motieven

Wij tellen vier soorten motieven die Eemgoed bewoners bewegen. Wij vinden dat het relevante levensvragen zijn. Lees even mee…

Motief 1 – Ik heb alles en toch mís ik iets… 
Motief 2 – Wáár wil ik dat mijn kinderen opgroeien?
Motief 3 – Ik ben alleengaand en wil méér verbinding
Motief 4 – Hoé wil ik oud worden?

De Eemgoed community

Op ’t Eemgoed tellen alle 82 woningen  op tot  circa 120 volwassenen en 60 kinderen, waarvan bij de start de helft jonger dan 10 jaar. 

De spreiding van de leeftijden is breed evenals de variëteit aan achtergrond en ervaring. Dat is van stond af aan de opzet geweest van de initiatiefnemers.

Ook aan (huis)dieren geen gebrek, er zijn katten en honden zoals in elke buurt. Maar ’t Eemgoed zal ook schapen en kippen tellen.

De 1e Eemgoed MeetUp in beeld

We organiseerden 11 meetups voor de vele honderden belangstellende huishoudens.

Er ging een uitgebreide website de lucht in, we schreven vele nieuwsbrieven en hadden talloze (telefonische) ontmoetingen. Zo konden we het plan valideren binnen de randvoorwaarden van het gebiedsteam Oosterwold.

Gemakkelijk duurzaam leven

Iets is duurzaam als het past in een kringloop die sluitend is. Bijvoorbeeld, lokaal voedsel, liefst biologisch, bouwen met herbruikbare grondstoffen, schoon transport en energie opwekking, dat soort dingen.

En sociale duurzaamheid is bijvoorbeeld, hulp uit de buurt voor elkaar (ipv hulp ver weg en anoniem) en kinderen die elkaar vinden en spelen (ipv kilometers te maken).

Voeg je header hier toe

Geïnspireerd én op de proef gesteld...

De dorpslandgoed droom heeft vele huishoudens geïnspireerd om de stap naar ’t Eemgoed te zetten: jonge gezinnen, ouderen, alleengaanden. Zo telt ’t Eemgoed 120 volwassenen, zo’n 30 kinderen. Zij zijn de nieuwbakken landgoedeigenaren!

Ze zijn zwaar op de proef gesteld tijdens de projectontwikkeling (2017/2023) die ongekend complex werd. Er is enkele jaren vertraging ontstaan en meerdere bezuinigingen en aanpassingen hebben plaatsgevonden.

Dankzij de samenwerking van de ontwikkelaar met de bewoners en haar vve is de kwaliteit van ‘t Eemgoed hoog gebleven. Het is een groot compliment waard!

De projectontwikkeling
van 't Eemgoed

Fase 1 is de validatie van het idee door het peilen van de belangstelling. Deze fase heeft de omvang van ’t Eemgoed vastgesteld. Met als resultaat dat er ruimte kwam voor 82 huishoudens op zeven hectaren landgoed. Dat proces is in 2016 gestart en in 2017 afgerond.

Fase 2 is de planontwikkeling die is afgerond en gepresenteerd in het 1e kwartaal van 2019, bestaande uit het definitief ontwerp van het landgoed, de woningen, het Eemhuis en de energie voorzieningen. In juli 2019 is de Omgevingsvergunning afgegeven.

Fase 3 betreft de feitelijke realisatie vanaf november 2019, toen de grond werd gekocht. De eerste paal ging er begin 2020 in, waarna de bouw is gestart, gevolgd door de roerige tijden van de Corona maatregelen en de gevolgen van de oorlog in Oost Europa. Deze fase heeft aanmerkelijke vertraging opgelopen.

Fase 4  is gestart bij de oplevering van de eerste woningen eind 2021. Tegelijkertijd moest er nog het nodige gebeuren aan de gemeenschappelijke voorzieningen. Het Eemhuis is in de lente van 2023 opgeleverd en in gebruik genomen. De taluds en de wegen zullen medio 2024 volledig gerealiseerd zijn.